Kluska

W ciągu najbliższych pięciu lat globalna konsumpcja pierogów głęboko mrożonych będzie nadal wykazywać tendencję wzrostową i oczekuje się, że do 2022 roku konsumpcja osiągnie poziom około 609 123 ton. Pomimo silnej konkurencji i spadkowej tendencji cen, stabilny popyt towarzyszy rozwój branż pokrewnych.Inwestorzy są bardzo optymistycznie nastawieni do tej branży


Czas postu: 25-04-2021